Photograph
Ru´nestad Sukhothai, Thailand
© M. Simons